Giới thiệu người sáng lập

Công ty TNHH Thuần Việt được sáng lập bởi ông Mã Thành Trung và Bà Huỳnh Thị Phương vào ngày 25/4/2007.Ông Mã Thành Trung tốt nghiệp ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Bà Huỳnh Thị Phương tốt nghiệp tài chính kế toán 2005.

Sự nhiệt huyết của một người hoạt động trong lĩnh vự xây dựng và sự chắc chăn cẩn trọng trong kinh doanh, ông bà đã kết hợp và cùng phát triển công ty theo ngành nghề về xây dựng, nhuôm kính và nhà máy kính cường lực Thuần Việt

Với phương châm gia đình là nền tảng, thương hiệu là vĩnh cữu, ông bà đã quyết tâm đưa công ty lên tầm cao mới, đem triết lý kinh doanh này truyền đạt cho tất cả nhân viên của Thuần Viêt với mục tiêu phát triển bền vững

THÔNG ĐIỆP TỔNG GIÁM ĐỐC

Chúng tôi luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế, sản xuất ra nhiều sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Thành phố và công cuộc Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.